Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Apelujemy do mieszkańców naszej Gminy, aby nie pozostawać obojętnym na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Pamiętajmy, że każda Państwa reakcja i informacja przekazana natychmiast może przyczynić się do udzielenia pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach kryzysowych może nawet uratować czyjeś życie!

Wspólnie zadbajmy o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy.
DODATEK OSŁONOWY 2024

DODATEK OSŁONOWY 2024 Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w postaci dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych...
czytaj dalej