Program 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom (Jeżeli mieszkasz na terenie naszej Gminy i jesteś cudzoziemcem, kliknij tutaj by dowiedzieć się szczegółowych informacji dotyczących świadczenia wychowawczego dla cudzoziemców.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Aby otrzymać „500 +” od dnia urodzenia dziecka należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Aktualnie prawo do świadczenia „500 +” jest ustalone do 31.05.2021 r.

W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 czerwca do 31 maja.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy (2021/2022) można będzie składać od 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.

Ponadto wnioski można składać w dowolnym momencie w przypadku zmiany sytuacji życiowej mającej wpływ na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego np. urodzenia się dziecka.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

 • elektronicznie za pomocą:
  • ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej,
  • PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7, pok. 23, I piętro,
 • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach, ul. Mickiewicza 7, 42- 242 Rędziny

Załączniki