Informacja o dodatku węglowym

Wyróżnione

Informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach (ul. Wolności 126). Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego...
czytaj dalej

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny tylko do 1 lutego   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje o możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energii elektryczną. Dodatek jest...
czytaj dalej

Spotkanie z Mikołajem

W dniu 5 grudnia 2022 r. w  Centrum Usług Społecznościowych odbyło się niezwykłe Mikołajkowe spotkanie, zorganizowane przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Rędziny. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania wszystkich gości...
czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że w związku ze zmianą w dniu 03.11.2022r. ustawy o dodatku węglowym, osoby które złożyły wniosek o wypłatę tego świadczenia i otrzymały zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania bądź otrzymały decyzję o odmowie przyznania...
czytaj dalej