Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PlusPOPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach z terenu województwa śląskiego przy współpracy
z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy o wadze 18,4 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 246 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rędziny- województwo śląskie.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 4,5264 ton żywności w formie 246 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 7 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono dwa warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.