Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Apelujemy do mieszkańców naszej Gminy, aby nie pozostawać obojętnym na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Pamiętajmy, że każda Państwa reakcja i informacja przekazana natychmiast może przyczynić się do udzielenia pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach kryzysowych może nawet uratować czyjeś życie!

Wspólnie zadbajmy o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy.Zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021 Plus

Zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub...
czytaj dalej