Jesteś tutaj: Gops » Struktura » Struktura

Struktura

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
42-242 RĘDZINY, woj. Śląskie
ul. Wolności 126
tel./fax 34 320 10 15, tel. 34 320 19 98 e-mail: gops@redziny.pl
NIP 949 1606342

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
Kierownik: Monika Kowacz

Główna księgowa: Zdzisława Miedzińska
Referent: Dorota Litke

Pomoc społeczna
Pracownik socjalny: Magdalena Jończyk
Pracownik socjalny: Aleksandra Banaś
Pracownik socjalny: Dorota Dymicka
Pracownik socjalny: Andrzej Szlufik

Asystent Rodziny: Marta Kamińska

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, Rodzina 500+
Starszy Inspektor: Katarzyna Jabłońska
Starszy Inspektor: Weronika Olawińska -Klimczak
Nr telefonu: 665-103-988