ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYPŁACENIE DODATKU WĘGLOWEGOGminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 8 listopada br. wydaje zaświadczenia, które zawiera:

1)     imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, której jest wydawane zaświadczenie;

2)     adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie;

3)     informację o:

a)     wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo

b)     pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Organ na wydanie zaświadczenia ma 14 dni. Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Załączniki