Zarządzenie w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w GOPS w RędzinachZarządzenie Nr 021.1.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach z dnia 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Rędzinach

Załączniki