Wnioski “500+” na nowy okres świadczeniowy już od lutego 2021 r.!Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że w związku
z rozpoczynającym się nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 od 1 lutego 2021 r. ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Złożenie wniosku w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. będzie gwarantowało ciągłość wypłaty świadczenia 500+.

Od 1 lutego wnioski można złożyć:

 • elektronicznie za pomocą:
  • ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej,
  • PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Od 1 kwietnia wypełnione wnioski można złożyć także:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach,
  przy ul. Wolności 126.
 • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach,
  Wolności 126, 42- 242 Rędziny,

W związku z trwającym stanem epidemii zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną!

Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres w terminie:

 • do 30 kwietnia 2021 r. – przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata
  za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. – co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 665-103-988