Otrzymali “koperty życia”

Na spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 4 w Rędzinach, zorganizowane przez przewodniczącą Sabinę Pożarlik w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, zaproszono radną Sejmiku Województwa Śląskiego Martę Salwierak. Radna wspólnie z wójtem Pawłem Militowskim promowała ideę „koperty życia”

Mowa o wspólnej akcji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W działania na rzecz seniorów zaangażował się obecny na zebraniu wójt gminy Paweł Militowski  oraz dyrektor GOK-u Jolanta Brzozowska – Ciura. Na spotkaniu przybliżono dobrą praktykę stosowania „koperty” w domach ludzi starszych. Informacje w niej zawarte ułatwiają ratownikom medycznym i służbom socjalnym dotarcie do informacji mogących uratować życie. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Dlaczego w lodówce? Ponieważ jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia przez służby ratownicze.
Seniorzy, którzy odliczyli się na comiesięcznym spotkaniu w sali GOK, otrzymali „kopertę życia”, czyli kartę, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Choć „koperta” adresowana jest programowo do seniorów, to jednak warto propagować tę akcję wśród ludzi samotnych, przewlekle chorych.