INFORMACJA O PRACY PUNKTU KONSULTACYJNEGOInformujemy, że w budynku CUS w Rędzinach, ul. Wolności 126 – I piętro pok. Nr 17  wznowił działalność Punkt Konsultacyjny.

W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcom gminy w ramach dyżurów porad udzielają psycholog i terapeuta uzależnień:

  1. Pani Sylwia Mazurkiewicz – psycholog:
  • w poniedziałki w godz. 10.00-14.00
  • we wtorki w godz. 9.00-13.00
  • w czwartki w godz. 14.00-18.00
  1. Pani Elżbieta Dziewięcka – terapeuta uzależnień:
  • w środy w godz. 11.30-14.30
  • w piątki w godz. 11.30-14.30

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny ustalić termin wizyty pod numerem telefonu: 609982900.