Wydawka żywności – sierpieńPo raz kolejny prawie pięć i pół tony żywności trafiło do osób najbardziej potrzebujących.

W dniach 25 oraz 26 sierpnia 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach wydawali paczki żywnościowe w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność rozdystrybuowano do ponad 350 osób zakwalifikowanych do Programu. Wśród 11000 artykułów znalazły się między innymi  makaron, ryż, mleko UHT, cukier, olej oraz kawa zbożowa rozpuszczalna i miód.