Wsparcie dla osób Bezdomnych              WSPARCIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Sezon jesienno-zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach zwraca się z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Rędziny, a w szczególności osobom bezdomnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

 

Zgłoszenie o osobach bezdomnych przyjmuje GOPS Rędziny pod numerem telefonu: 34/320-10-15

Jednocześnie Ośrodek apeluje o nawiązanie ścisłej współpracy oraz wymianę informacji   o potrzebach i zagrożeniach.

 

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim działa telefon interwencyjny 987, gdzie można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym. Ponadto ma stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego istnieje wykaz placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym:  https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rodziny-i-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

 

 

W stanie zagrożenia dzwoń po pomoc na numery ratunkowe

  • 997 – POLICJA
  • 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
  • 986 – STRAŻ MIEJSKA
  • 112 – CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO