Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnejStypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Od 1 września ruszy nabór wniosków dotyczących stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
Uwaga! Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września. To terminy ustawowe i nieprzekraczalne.
Jedynie słuchacze kolegiów, mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach, ul. Wolności 126.