Program “Dobry Start” – dyżur pracowników ZUS w GOPS w RędzinachSzanowni Państwo,

od 1 lipca wnioski o 300 zł w ramach programu dobry start można składać wyłącznie elektronicznie. W związku z tym wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców w dniu 1 września 2021 r. (środa) w godz. 9:00-14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach, będą dyżurować pracownicy ZUS.

Podczas dyżuru pracowników ZUS będzie można:

  • założyć profil PUE (podczas zakładania profilu potrzebny jest dokument tożsamości);
  • wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożenia wniosku 300+;
  • wysłać wniosek o świadczenie Dobry Start przy wsparciu pracowników ZUS.

Aby wszystko przebiegło sprawnie, mieszkańcy powinni mieć ze sobą:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • adres poczty mejlowej,
  • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie,
  • nr PESEL dzieci,
  • dane szkół (nazwa i adres szkoły).

Do świadczenia uprawnieni są rodzice dzieci i młodzieży uczącej się. Za obsługę programu odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej infortmacji na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start