Pomoc żywnościowa dla ponad 300 mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach wraz z wójtem gminy Pawłem Militowskim oraz dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach i Gminnego Zakładu Komunikacyjnego, prowadzi dystrybucję paczek żywnościowych dla potrzebujących.

Dystrybucja paczek ruszyła 30 marca i potrwa do 3 kwietnia. Realizowana jest w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dzięki pracownikom GOPS oraz aktywnej pomocy ze strony wójta Pawła Militowskiego, który uczestniczył w dostarczeniu części paczek, prawie 5 ton żywności trafi w sumie do 322 osób potrzebujących, które zakwalifikowane zostały do w/w programu.

– W tym trudnym dla wszystkich czasie, niezmiernie ważna jest pomoc przede wszystkim osobom starszym, z niepełnosprawnościami, ubogim czy rodzinom wielodzietnym. Dzięki akcji dystrybucji żywności osoby te otrzymują podstawowe wsparcie – podkreśla Anita Mirowska pełniąca obowiązki kierownik GOPS.