Stypendium szkolne 2021/2022

Przypominamy, że w okresie  od 1 do 15 września 2021 roku, składać można wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,...
czytaj dalej