Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w RędzinachW Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach został wyznaczony  Koordynator ds. dostępności, którego funkcję będzie pełniła Pani Dorota Dymicka – pracownik socjalny.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach;
  • przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach;
  • monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rędzinach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach – Dorota Dymicka

adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny

telefon: 34 320 10 15, 34 420 19 98

e-mail: pomocspoleczna@redziny.pl