Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli UkrainyW Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Wolności 126 przyjmowane są wnioski na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przysługuje obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust 1 i który został wpisany do rejestru PESEL.

Załączniki