Informacja o wypłatach świadczeń i zasiłkówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zobowiązuje osoby odbierające świadczenia/zasiłki w punkcie kasowym tutejszego Ośrodka do podania numeru rachunku bankowego na który realizowane będą wypłaty

Świadczenia/zasiłki nie będą wypłacane w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

Numer rachunku bankowego należy dostarczyć do tutejszego Ośrodka niezwłocznie na załączonym do niniejszego pisma formularzu.

Załączniki