Informacja o dodatku węglowymInformujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach (ul. Wolności 126).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do CEEB.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy w kwocie 3000zł wypłacany jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub wydrukować załącznik z tego artykułu.

wniosek-o-dodatek-weglowy

Klauzula informacyjna – dodatek węglowy

Załączniki