Dodatek osłonowy – Wniosek o wypłatę dodatku osłonowegoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że w dniu 19 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Wniosek-o-wyplate-dodatku-oslonowego-2024

Załączniki