“500+”, “Dobry Start”, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy!Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że skorzystanie ze świadczenia „Dobry Start”, świadczenia wychowawczego „500+”, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. W formie elektronicznej będzie to możliwe już od 1 lipca br. natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia br.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze („500+”) będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Należy pamiętać o konieczności złożenia jednego wspólnego wniosku zarówno na dziecko na które obecnie pobierane jest świadczenie 500+ jak i na dziecko na które aktualnie nie jest pobierane świadczenie.

Od 1 lipca wnioski można złożyć:

  • elektronicznie za pomocą:

– ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,

– bankowości elektronicznej,

– PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

– ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Od 1 sierpnia wypełnione wnioski można złożyć:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7, pok. 23, I piętro,
  • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach, ul. Mickiewicza 7, 42- 242 Rędziny,

Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze „500+”

  • w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
  • we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
  • w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku
  • w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku
  • w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane najpóźniej do dnia 30 listopada. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia we wrześniu. W przypadku wniosków złożonych w okresie od września do listopada ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

W nowym okresie świadczeniowym  do wyliczenia  dochodu rodziny (do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz do funduszu alimentacyjnego) będą brane pod uwagę dochody z roku 2018. Pod uwagę będą brane również wszelkie zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły po 2018 r. takie jak utrata oraz uzyskanie nowego dochodu przez członka rodziny.

Zwracamy się z prośbą o składnie wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów
(do wniosku należy załączyć kserokopie wymaganych dokumentów a oryginały okazać do wglądu).

Wszelkich informacji udzielamy w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7, pok. 23, I piętro oraz pod nr telefonu 34/320 19 98.